Förväntningar

Filmbranschen vill ha dialog istället för hot

Möt kvinnorna i nervöst

Anna Serner intervjuas efter seminariet i Cannes där hon hotade att dra in marknadsstöd för männen. Och hon kallade det också själv för ett hot. Seminariet som döpts till Take Two arrangerades gemensamt av Svenska Filminstitutet och de svenska och franska kulturdepartementen, och samlade filmfolk och ministrar från flera länder. Marknadsstödet som Anna Serner hotar med att bara ge till kvinnorär en knapp tredjedel av det förhandsstöd som ges till spelfilmer av Filminstitutet och går till filmer som tror kunna locka fler än besökare. Och just de stora kommersiella filmerna har haft en klar övervikt av manliga filmskapare. Nu vill hon alltså se att filmbranschen aktivt letar efter kvinnliga regissörer och manusförfattare som skriver för en stor publik. Björn Jansson.

Interpellation 2017/18:547 av Olof Lavesson : M

Foto: TT Filmbranschen vill ha dialog istället för hot Uppdaterad Publicerad 14 maj Filminstitutets vd Anna Serners utspel inom går i Cannes, om att bara ge filmstöd åt filmer med kvinnliga regissörer, har mötts med skepsis av branschen. Film- och tv-producenternas ordförande Eva Hamilton tycker Filminstitutet borde förankrat förslaget först. Om förslaget skulle bli realism tror jag att privata finansiärer mot de stora kommersiella filmerna skulle backa. Då blir man helt beroende bruten statligt stöd och det vore ingen bra utveckling, säger hon till Kulturnyheterna. I en intervju med Kulturnyheterna gällande filmfestivalen i Cannes igår sa Filminstitutets vd Anna Serner att man kommer ge allt marknadsstöd till filmer bruten kvinnliga regissörer , om inte branschen släpper fram fler kvinnliga regissörer samt manusförfattare. Tycker Serner styr för avsevärt Marknadsstödet är en tredjedel av det totala filmstödet och går till dom mest kommersiella filmprojekten, som väntas apellera fler än   besökare.

Cannes Hotels and Places to Stay

Olof Lavesson har frågat mig om mig ställer mig bakom uttalandet från Filminstitutets vd och om jag kan försäkra att filmskapare även i fortsättningen skall kunna söka filmstöd på lika förutsättning, oavsett kön. Söndagen den 13 maj anordnade Svenska Filminstitutet på uppdrag bruten regeringen ett internationellt seminarium, Take two: Next moves for metoo, i Cannes. Filminstitutets vd Anna Serner sa inom sitt anförande att den positiva trenden i Sverige när det gäller antalet kvinnor som ansöker om produktionsstöd verkar ge vika och att 73 andel av de svenska storbudgetfilmerna fortfarande görs av män. Mot denna bakgrund uttalade Anna Serner att Filminstitutet, om läget inte förändras, kan komma att beakta om allt marknadsstöd år ska fördelas till kvinnor. Uttalandet var inte känt för mig innan, och något formellt förslag har inte kommit in mot Kulturdepartementet. Precis som Anna Serner samt interpellanten Olof Lavesson kan jag emellertid konstatera att situationen inte är välbehag. Riksdagen har fastställt mål för filmpolitiken om jämställdhet och beslutat om den finansiering som går till stöd bruten bland annat filmproduktion. I förordningen försåvitt statsbidrag till film fastställs ramarna förut Filminstitutets stödgivning.

Möt kvinnorna i Cannes hot kurds

Klientelism större hot än kvotering i filmsverige

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar eftersom att du byter till en annan webbläsare. Men hotet blir inte realism, trots att målet inte uppnåtts. Målet, som sattesvar att hälften av dom svenska filmerna skulle ha en feminin regissör eller manusförfattare år Sedan dess har antalet kvinnliga regissörer i medeltal varit 30 procent. Vid filmfestivalen inom Cannes hotade Anna Serner med att om inte branschen hjälpte till att uppnå målet med hälften kvinnor bakanför kameran tillså skulle filminstitutet öronmärka års stödpengar till enbart kvinnliga sökanden. Presentationen av höstens biofilmer visar endast 4 av 21 kvinnliga regissörer. Enligt Anna Serner kommer siffran att landa gällande ungefär 43 procent kvinnor när året är slut. Men trots att jämställdhetsmålet inte nåtts, blir hotet från ej verklighet.

Leave a Reply