Införande

Ta reda på max- och vilopulsen

Jogga man söker homo

Du kan till exempel aktivera sensorerna du vill använda för olika sporter. När du startar ett träningspass med sportprofilen hittar träningsdatorn automatiskt sensorerna som behövs. Fyra sportprofiler visas i förträningsläget som standard: Löpning, Cykling Cykel 1Annan sport 1 och Annan sport 2. Den femte sportprofilen, Cykling Cykel 2visas inte i förträningsläget som standard. Du kan ställa in Cykling Cykel 2 så att den visas i förträningsläget i Inställningar för cykling. Pulssensorn är aktiverad som standard i varje sport och träningsdatorn börjar automatiskt att söka efter pulssensorsignalen när du trycker på START i klockläget. Pulssensor: Välj På, Av eller Sök nu. Stegsensor: Välj Av eller Sök nu. Om du redan har kodat en stegsensor visas även alternativet På.

Tidig specialisering inom idrott

Mina sidor Energikalkylator De uppgifter som anges nedan lagras inte hos Umara alternativt delas med tredjepart utan används bara för att beräkna ditt resultat. Data du ser är energiförbrukningen och inte ett intagsrekommendation. Dels har du gr lagrat glykogen i kroppen som du kan fördela på den tävlingstid du kör på.

Jogga man söker sport milfaholic

Vad är min konditionspoäng?

Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan tidig specialisering och skaderisk. Barn som tävlade i nationella tävlingar i Nya Zeeland blev inbjudna att svara på ett frågeformulär om arla specialisering, träningsvolym och skadehistorik. Istället tittade man att höga träningsvolymer i veckan var den största faktorn till utökad skaderisk. Baserat på de sammanställda resultaten bör man hitta en bra harmoni mellan organiserad träning och lek, därtill begränsa utövandet av idrotten när säsongen är över.

Energikalkylator

Hurdan följer jag upp min kondition? Beröra fliken Idag i Fitbit-appen , beröra sedan pulsen. Överst på skärmen finns en pulsgraf. Svep på grafen förut att istället se konditionsgrafen. Den visar din konditionspoäng även kallad VO2 Toppen och konditionsnivå.

Leave a Reply