Införande

You're so cool!

Kvinna söker man sex hemliga

Laura Restrepo skriver för att utforska människans extremer, berättar Gabriella Håkansson i sin essä. Håkansson visar här hur några latinamerikanska författare söker nya vägar för att skriva politiskt, hur det alltför realistiska liksom det alltför fantastiska förkastas, och hur Restrepo i sin roman använder genrelitteraturens berättarteknik och den våldsamma actionfilmens estetik för att undersöka och blottlägga de koder som förändrat landet Colombia i grunden. Liksom många andra latinamerikanska författare har colombianska Laura Restrepo en dramatisk politisk historia bakom sig: hon har arbetat politiskt i sitt hemland, deltagit i den spanska underjordiska motståndsrörelsen mot Francodiktaturen, engagerat sig mot militärjuntan i Argentina, rapporterat på plats om invasionen av Grenada och om kriget mellan Contras och Sandinisterna i Nicaragua — och kom dessutom att ingå i den förhandlingsgrupp som president Belisario Betancur tillsatte för att medla mellan Mgerillan föregångare till dagens FARC-gerilla och den colombianska regeringen. Och liksom för så många andra latinamerikanska författare ledde Restrepos politiska engagemang under och talen till att hon tvingades gå i exil.

Om den hårdkokta maskulinitetskulten i Laura Restrepos Leopardo al Sol

Försåvitt undersökningen 1. Det är en aptitlig fråga. Sedan århundraden har staten inom Sverige liksom i andra länder ingripit i undersåtar- nas sexualliv. Det inneha skett genom lagstift- ning som förbjudit vissa sexuella relationer och handlingar. Hos oss har det också skett igenom statskyrkan som mer eller mindre energiskt påbjudit sina versioner av tukt samt sedlighet. Myndigheternas nutida intresse för na- tionens sexualliv representerar emellertid något kanske artskilt och också något myc— ket nytt. Tonvikten ligger inte längre gällande lagstiftning och tukt utan på information och service. Det viktigaste statliga instru- mentet är inte längre kyrkan utan skolan.

Statens offentliga utredningar 1969 : 2 Utbildningsdepartementet

Storbritannien lämnade EU den 31 januari Ett färsk handels- och samarbetsavtal blev klart gällande julafton och ska närmaste godkännas bruten EU-ländernas och Europaparlamentet. För fakta samt kommentarer  se mer här. Brexit inneha gett upphov till många praktiska samt principiella frågor, här är några:. Vilka rättigheter ska EU-medborgare ha i Storbritannien och vilka rättigheter ska brittiska folk ha i EU-länder efter brexit? Hurdan ska man reglera det brittiska EU-utträdet ekonomiskt? Hur öppen ska landgränsen emellan EU-landet Irland och brittiska Nordirland vara? Vad ska EU och Storbritannien hava för ekonomiska och politiska relationer postumt brexit? Vad vill EU med brexit?

Leave a Reply