Införande

Om Kvinnohuset i Örebro

Möt kvinnor i baser

Dölj att du varit här Akutnummer Om Kvinnohuset i Örebro Vi på Kvinnohuset i Örebro har en lång erfarenhet av att möta och stötta kvinnor och barn som lever, eller har levt, med våld på olika sätt. När du kommer till oss så möter du personal med stor kompetens och lång erfarenhet. För de som bor i det skyddade boendet finns också stöd från ett gäng volontärer med stora hjärtan som kommer och sätter guldkant på de boendes vardag. Stödsamtal Till oss är du som identifierar dig som kvinna välkommen på stödsamtal om du levt i, eller lever i, en relation med någon slags våld. Även du som är orolig för en annan person - kanske en vän, en familjemedlem eller en arbetskamrat - kan ta kontakt med oss för råd och stöd. Du får vara anonym om du vill och vi kan träffas hos oss på Kvinnohuset eller ha kontakt via telefon. Du kan ringa oss på vardagar mellan på telefonnummer så svarar vi i mån av tid, eller så lämnar du ett meddelande så tar vi kontakt.

Mer information

Avskilja Våld i nära relationer Centrum kontra våld i nära relation finns förut dig som är över 18 år, bor i Örebro och som är eller har varit utsatt för våld eller hot om våld av anhörig. Vi vänder oss även till dej som använder våld i en nära relation eller är rädd för att du kommer göra det. Till dej som är utsatt för våld Center mot våld i nära relation kan med stödsamtal och rådgivning hjälpa dej att förändra din situation. Vi erbjuder dig individuella samtal för att behandla upplevelser och öka kunskapen om våldet och dess konsekvenser. Du kan dessutom få stöd i kontakt med andra myndigheter eller verksamheter. Barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av alternativt mot närstående vuxna är offer förut brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Om det framkommer att barn far illa inneha vi anmälnings­skyldighet enligt socialtjänstlagen.

Till dig som använder våld

Bekantskap Mäns våld mot kvinnor Arbetar ni inom kommun, region eller organisation tillsammans frågor som rör mäns våld kontra kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att föregripa och bekämpa mäns våld mot kvinns får genomslag i länen. Vår betydelse är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska klara intentionerna i den nationella strategin.

Leave a Reply