Problem

Styrs världen av psykopater?

Att lära känna en psykopat dateringsspelserien

Han hade bästa tänkbara förutsättningar när han kom till världen; godhjärtade och insiktsfulla föräldrar som gav honom kärlek, omtanke och god uppfostran. Hans uppträdande var korrekt och han visade alltid upp en vacker fasad, men allt var dock falskt. Under ytan dolde sig en äkta psykopat. Men inte bara det. I hans inre fanns också en morbid läggning. En kombination som i sinom tid gjorde honom livsfarlig. Som utbildad psykolog hade han lärt sig att dölja sina svåra störningar och kunde därför lätt vilseleda alla i sin omgivning.

Inläggsnavigering

När dammet väl har lagt sig finns endast de mest lättlurade och dom som med egen illvilja stött våldsverkaren d. Detta är en välkänd strategi som våldsverkaren använder sig av förut att psykiskt knäcka sitt offer. Dom rykten som sprids av våldsverkaren innehåller vanligtvis ett litet korn av axiom som våldsverkaren har förvrängt till sin fördel. En annan välkänd metod är att sätta upp en person kontra en annan för att sedan begagna en av personerna till att begå ner den andra samtidigt som lögnerna då givetvis också framstår som att vara mer sanningenliga. Våldsverkaren förvränger offers ord och handlingar till sin favör och kan därför lura en fullkomlig del personer i början.

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Psykopaten ladda ner

Dom projicerar alla sina egna brister samt perversiteter på dig, offret och detta för att undvika att bli upptäckta för vad de egentligen är. Sidan uppdaterad, 9 Mars. Du har ingenting att skämmas över!

Leave a Reply