Problem

Riktlinjer för handledare

Kandidatexamen vid 40 hemskt

Dokument Riktlinjer för handledare Examensarbetet ingående i en kandidat- eller masterexamen syftar till att ge studenten kontakt med forskning inom något av de ämnen som förekommer på institutionen. Studenten ska under handledning utföra ett självständigt arbete där kunskaper från grundutbildningen ska tillämpas, fördjupas och kompletteras. Examensarbetet ska stimulera studenten till analys och problemlösning på vetenskaplig grund och leda fram till en vetenskaplig uppsats. Handledare för examensarbete Alla studenter ska ha en handledare för sitt examensarbete.

Mer om programmet

Det betyder att ingen examenshögtid äger kammare på plats på universitetet. Inför beslutet har universitetet genomfört en riskanalys därborta flera faktorer har vägts in, bland annat att evenemanget kan leda mot nära kontakt mellan deltagare och att många kommer från andra delar bruten landet där smittläget kan vara en annat. Självklart kommer ni studenter att firas och uppmärksammas på ett personligt  och högtidligt sätt, för att du tagit examen på Karlstads universitet!

Val av projekt

Syftet är att  professionerna tillsammans kan alstra en gemensam kunskapsbas som man kan använda sig av i sitt blivande arbete. Som student ges du chans att utveckla en bättre förståelse förut andras kunskap och värderingar, vilket kan underlätta det framtida samarbetet mellan professionerna. KUA-avdelningar De vårdverksamheter som är aktuella har själva anmält sitt intresse förut detta. Det är är Geriatrikavdelning 32b och Kirurgavdelning 7 i Kalmar. Utbildningsmoment i praktiskt vård- och omsorgsarbete händer under två veckors tid på ett avgränsad del av vårdavdelningen. Teamhandledare av respektive avdelning finns i och kring KUA-verksamheten under hela perioden.

1 Inledning

Terminologi Allmänbildande utbildning Avser grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och andra icke-yrkseinriktade studier, t. Arbetskraftspolitisk utbildning Utbildning som finansieras av arbetsförvaltningen och som ordnas för arbetslösa alternativt arbetstagare som hotas av arbetslöshet. Ansökning till arbetskraftspolitisk utbildning sker via arbetskraftsbyråerna. Studerandens utkomst under studietiden bestäms enligt arbetslöshetsskyddet. Arbetsplatsutbildning Utbildning som arbetsgivaren ordnar för arbetstagarna. Arbetsgivaren ansvarar också förut utbildningskostnaderna.

Leave a Reply