Problem

Other languages with Google Translate

När de träffar göra

Planera för en bra balans Mental hälsa vid hjärt- och lungsjukdom Vi behöver prata om nedstämdhet och oro Vi pratar mindre om vår mentala hälsa än om vår kroppsliga hälsa. Ändå påverkar den mentala hälsan oss i hög grad. Kropp och själ sitter ihop. Om vi drabbas av kroppslig ohälsa påverkar det också vår mentala hälsa. Och tvärtom.

Goda råd för oroliga tankar

Livets goda Johanna Häggblom och Peter Sandin i ett samtal om konsten att njuta av livets goda. Men fröjd kan också vara något negativt samt egoistiskt där man söker kickar, anser Peter Sandin. Han är ny kyrkoherde i Danderyds församling och jobbar därefter i somras som sjukhuspräst på Danderyds sjukhus. Han har arbetat som kyrkoherde i 18 år och kommer närmast från Högalids församling. Det är svårare att njuta på samma sätt när man blir medveten om njutningens konsekvenser, säger Johanna Häggblom. Hon prästvigdes förut snart två år sedan och arbetar sedan januari som ungdomspräst i Danderyds församling — samma församling som hon själv konfirmerades i. För mig känns det bättre att veta att centrum smink inte är testat på kreatur och att jag köper och saluför mycket kläder begagnat, säger Johanna Häggblom och tillägger: Och samtidigt — vi är alla skapade till Guds kopia. Insikten att vårt liv är njutbart även utan de här sakerna är också viktig.

Bygg din mentala hälsa

Avskiljande Ensamhet Frivillig ensamhet kan vara duktig på många sätt. Ofrivillig ensamhet däremot kan påverka stressystemet i kroppen samt leda till både fysisk och mental ohälsa. Vissa känner sig ensamma ehuru de är omgivna av människor, skada saknar de djupare kontakterna. Andra kan ha en överdriven rädsla att befinna ensamma.

Varningstecken

Charlotte Lindroos Yle Helsingfors Kärleken sitter i hjärnan och inte i hjärtat. Alla våra känslor är intimt sammankopplade med hjärnan. När känslosystemet i hjärnan, det odla kallade limbiska systemet, blir aktiverat samt skickar ut nervsignaler till hela kroppen, får vi spänningar i magen, transpirera i händerna eller får darrningar gällande rösten. Hormonerna löper amok Tycker ni att det händer konstiga saker inom kroppen när du är nykär? Emedan skulle du bara veta vad såsom händer i hjärnan… Med modern teknik kan man faktiskt både se samt mäta fysiologiska förändringar i den nyförälskade hjärnan. Och enligt neurologisk forskning är den inte alls lik hjärnan inom en längre relation. Timo Partonen forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd THLvad händer när man blir förälskad?

Flat mage på 14 dagar (bränna magfett) - 10 minuters träning hemma

Leave a Reply