Problem

All denna rädsla

Rädd enda kvinna girl

Personliga porträtt med den samiska kulturen i fokus, tagna med våtplåtsfotografi av Hans Jonsson. Klara färdiga gå! Konditionstest, interaktiv klättervägg och andra tester. I utställningen visas också föremål och fotografier från Idrottsmuseets samlingar i Malmö. Men drömma kunde alla, och Hollywoodfilmen gav riklig näring till dessa drömmar.

Kommentarer

Marci Shore 7 April För unga polska judar blir ofta Förintelsens historiska sår mer komplicerat genom att deras mor- och farföräldrar deltog aktivt i det kommunistiska projektet. Många av de judar i tjugoårsåldern som Marci Shore berättar om i sin artikel tvingades omdefiniera sin judiska identitet efter och brottas med frågor om inomjudisk politik samt relationen till icke-judiska polacker. Värme, fientlighet, passion. Framför allt är det ett sak som kommer fram: motsägelsefullheten. Alternativt en hemlighet? Dina barn? Din hane eller hustru?

Navigeringsmeny

Det är inte bara bokstäver, det är också dyrkar. Det är inte blott ljud och tecken, det är likaså livbåtar, det är bloss på ett mörk himmel. Karin Brygger är författarinna och litteraturvetare med sex böcker bakanför sig, skriver regelbundet i Judiskt återblick och är anställd som adjunkt gällande institutionen för Medier, estetik och narrativ på Skövde högskola. Den judisk-mexikanska poeten Gloria Gervitz formulerar i sin långa dikt Migrationer Ramus, den fråga flera av oss dryftar inombords medan vi nu genomlever den pandemi som covid orsakar globalt. När jag läser dom korta raderna tycks det vara grimas egen röst som talar, trots att Migrationer inte har ett dyft att göra med pandemiernas eller de kollektiva krisernas trauma utan handlar om love och förlust. Men poeten formulerar utan åthävor och utan skydd den vanmakt som varje kropp besatt av farhåga erfar. Vad ska jag göra tillsammans all denna rädsla? Vad gör jag? Sanningen är det finns inget universellt svar, ingen formel som omfattar oss alla.

Scener från ett postkommunistiskt Polen

Gällande engelska kallas förintelsen Holocaust, som betyder brännoffer. Det hebreiska namnet är Shoah, som betyder katastrof. M Judar såsom deporterats efter upproret i Warszawas slum Judeförföljelser genom historien Förföljelserna bruten judarna har pågått i flera kilo år. När kristendomen blev en världsreligion förföljdes judarna eftersom de betraktades såsom skyldiga till Jesu korsfästelse och avliden , även om det var ett romersk ståthållare som dömde honom.

Support Eurozine

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan inom Malmö samt i både konservativa samt reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition såsom löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en avskiljande kunna hjälpa den enskilde att koncentrera på bön utan distraktion. Frågan huruvida könsseparation är relevant i gudstjänstrummet har  varit en pågående diskussion inom den judiska världen under de senaste åren.

Leave a Reply