Problem

Dagens bibelord

Sök efter en skapa

Kommentar till Psaltaren På sätt och vis en lite barnslig bön — vem vill inte ha en gud att hålla i handen och kunna skylla på om det går snett? Och i nio fall av tio är inte problemet att veta vägen utan att faktiskt ta det där avgörande steget för att byta riktning. Nej, men det måste finnas en sorts öppenhet för trons möjlighet.

Om Frälsningsarmén

Dela: Kristusstatyn i Lovisa kyrka välkomnade asylsökandena till församlingen. Kristusstatyn välkomnar till Lovisa kyrka. I stället försöker Migri ordna ut om personens tro är autentisk och inte bara ett försök att få asyl i Finland. Karl af Hällström, kaplan i Agricola svenska samfund i Lovisa, beskriver hur han tog emot de asylsökande som efter den stora flyktingvågen sökte sig till kyrkan med en önskan att bli kristna. Först skakade vi hand och nämna välkommen, berättar han. Jag hade inga skäl att betvivla vare sig deras tro eller övertygelse.

21-åriga Moori saknar rätten att bo och leva i Finland: “Jag gömde mig och kunde inte sova”

Behöver man tro på en Gud? Ana Behöver man tro på en Gud? CA har bara ett villkor förut medlemskap: en önskan att sluta begagna kokain och alla andra sinnesförändrande substanser. Det är det enda, inget övrigt. CA är inte ett religiöst agenda, även om CA vilar på andliga grunder.

Håll dig uppdaterad!

Kristendomen är idag den snabbast växande religionen och en tredjedel av mänskligheten, dryft 2 miljarder, är kristna hittills inom historien. Den bygger på föreställningen ett att en intelligent Gud fanns mot innan universum, alltså utanför tiden, alldenstund tiden skapades vid Big Bang, att han skapade universum och solsystemen, att han på en liten planet inom utkanten av ett litet solsystem enligt många kristna lät en kemisk-biologisk artutveckling äga rum med människans som historiskt resultat av den, att han skapade två förbund med de första skrivkunniga och läskunniga människorna efter en reslig förhistorisk tid: det gamla förbundet såsom skildras i Gamla Testamentet och det nya förbundet som beskrivs i Nya Testamentet. Språket och tänkandet är nämligen nödvändiga evolutionära villkor för en gudalik interaktion med skapelsen och människorna. Det nya förbundet grundade Jesus Kristus som en kyrka med auktoritet genom apostlarna. Den största kyrkan idag, den katolska, går i  rakt led tillbaka mot apostlarna. Genom inspiration och omfattande missionsarbete, genom sin intellektuella och kulturella sprängkraft lyckas kristendomen vinna alltfler människor  gällande alla fem kontinenterna och utgör inom dag den till antalet anhängare största världsreligionen överhuvudtaget. De grundläggande värden såsom Europa och Västerlandet står för globalt bygger alla på den kristna uppfattningen av kunskap, av god moral samt av vad en människa är samt bör vara för sig själv samt andra. Kristen gudsbild baseras på judendomens tanke om ett första förbund igenom Moses och de tio buden inom motsättning till de värderingar som rådde i alla andra kulturer vid dito tid. Det nya kristna förbundet igenom Jesus fulländar detta gamla och kallas Guds rike som alltså startar igenom Jesus och byggs ut allteftersom inom historien genom den gudomliga inspiration såsom kallas Helig Ande.

Leave a Reply