Spänning

Välj region:

En kille med funktionshindrade

Till urinvägarna räknas urinledarna, urinblåsan och urinröret. Urinledarna går mellan njurarna och urinblåsan. Urinledarens första utvidgade del kallas njurbäckenet och samlar upp urinen från alla samlingsrör i njuren. Så fungerar urinvägarna Urinen bildas i njurarna för att transportera bort ämnen som kroppen inte behöver. Den rinner från njurarna ner genom urinledarna och samlas i urinblåsan, för att till sist fortsätta ut genom urinröret. Övergången mellan urinledaren och blåsan fungerar som en ventil som hindrar urinen från att rinna tillbaka upp i njurarna. I urinblåsans vägg finns muskler som inte kan styras med viljan. När blåsan tänjts ut till en viss gräns drar musklerna ihop sig och pressar ihop blåsan så att trycket ökar — du blir kissnödig. Kring urinrörets övre del, under urinblåsan, finns muskler som kan styras med viljan.

När ska jag söka vård?

Klimatförändringar Alla barn har rätt att gå i skolan Utbild­ning är en gata ut ur fattig­dom och utsatt­het. Eftersom arbetar vi för att alla avkomma världen över ska få gå inom skolan och utveckla sina möjlig­heter mot ett liv med god hälsa, lön och möjlig­het att på­verka. Och bonus mycket kämpar vi för flickor­na — efter­som många av dem fort­farande står utanför skolan. Vi tänker inte bidra oss förrän alla barn har ett plats i ett klass­rum. Senast uppdaterad: 2 november Ingenting är viktigare inom ett låginkomstland än att se mot att fler flickor gå i plugget. Det är en lönsam investering, ej bara för flickorna själva utan dessutom för hela landets ekonomiska utveckling samt framtid.

Personliga berättelser #mintranshistoria

Flickan som inte väcker några funderingar Gällande årskontrollerna på BVC kontrolleras att barnen växer som de ska, att dom har lärt sig att gå samt att de kan rita huvudfotingar. Att vår dotter inte lekte på en sätt som barn i hennes ålder förväntas göra, var inget som vi tänkte på. Hur skulle vi kunna hur ett barn på ett samt ett halvt, två, tre eller ens fyra år brukar leka? Läs moder Lottens berättelse om flickan som ej väckte några funderingar. Hur allting började Min dotter var inte mer ännu några månader när hon fick plötsliga ryckningar på ena ansiktshalvan. Först tyckte vi det såg lite roligt ut och det tog något dygn före vi insåg att det där varenda inget hon styrde över själv. Det var något som inte stod domstol till. Ryckningarna kom bara när hon var trött och direkt efter veckoslutet tog vi upp det med Barnavårdscentralen.

En kille med söner och serv

Utvecklingen går olika fort i perioder

Skada ofta är barn inte lika bringa med sina tankar och känslor såsom innan. Den här texten riktar sig till dig som är vuxen. All barn är unika och utvecklas annorlunda. Men det finns vissa egenskaper såsom är vanliga och typiska för dom flesta barn i en åldersgrupp.

#mintranshistoria

Mina föräldrar trodde att jag var ett tjej, men det har jag aldrig varit så jag behövde berätta. Det var ganska jobbigt men väldigt härlig efteråt. Jag bestämde mej för att byta namn också, eftersom en gosse inte kan heta ett flicknamn. Mig tycker för min del att all tog det bra. Men det tar ju ett litet tag att bilda sig säga han istället för hon. Namnet var lättare.

Leave a Reply