Spänning

Våra stofamiljer

Hur dude framgångsrikt möter en jack

Söktips × Enkel sökning: Skriv in ett eller flera sökord. Alla ord måste finnas med i posten för att ge träff. En sökning på t. Frassökning: Använd citattecken '' '' för att söka på exakta fraser. Maskering: Använd frågetecken? Varje frågetecken svarar mot ett tecken. Uteslut ett ord: Använd minustecken - för att utesluta ett sökord.

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Hon retade upp både vänstern och populisthögern. D iplomatstaden,­ novem­ ber. Anne Ramberg lägger handen om ­kinden och ler, som om hon roas av ett tanke och nu överväger om hon ska dela med sig av den. Sedan börjar hon: »Vårt demokratiska by har vuxit fram av människor såsom gjort sig skyldiga till civil olydnad. Så är det ju! Civil olydnad bygger på att man gör sig skyldig till regelbrott, men man skall göra det utan våld och befinna beredd på att ta konsekven­ serna. Det tycker jag är fair. Fräscht filosofiskt är ­civil olydnad sunt samt demokratiskt.

Leave a Reply