Spänning

Feministisk regering

Möt kvinnor feminisering daisy

Direktiv och disposition Kort om direktiven Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Ett delmål är därvid att det skall finnas samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende. I direktiven till utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män — Kvinnomaktutredningen — konstateras att det inte finns någon samlad bild av kvinnors respektive mäns tillgång till ekonomiska resurser och hur detta påverkar kvinnors och mäns makt i familjen och samhället. Original Utredaren är också oförhindrad att belysa även andra aspekter av betydelse för uppdraget.

Feministisk politik ska göra skillnad i människors liv och vardag

Läraryrket svårt drabbat av ojämställd arbetsmiljö Kvinnodominerade yrken har sämre arbetsmiljö, vilket likaså är huvudförklaringen till kvinnors sämre heja. Vi kan se det tydligt inom de olika läraryrkena, där de mest kvinnodominerade också är mest drabbade. Kvinns har alltid funnits på arbetsmarknaden inom väldigt högutsträckning. Perioden med hemmafruar varenda kort och omfattade bara delar bruten det svenska samhället. Ett yrke såsom varit öppet för kvinnor under alltsammans den moderna tiden är läraryrket, alternativt iaf del av det som varit riktat mot yngre barn. Och andelen kvinnor har ökat inom övriga lärarkategorier kontinuerligt fram till våra dagar. Vi vet att kvinnor har högre sjuktal än män, samtidigt som de lever längre. Det har funnits ett mängd olika hypoteser till hur detta kan komma sig. I dag råder det koncensus bland forskare om att det är en sammansatt fråga, men att en viktig aspekt är arbetsmiljö förut kvinnor.

Till statsrådet och chefen för Arbetsmarknadsdepartementet

Söker angenäm, balanserad, frank hane, tillsammans elegant existens inom adekvat ålder, förut framtid. Bara seriös besked. Mina intressen är allmänna.

Leave a Reply